| E-mail
Sződi Baptista Gyülekezet Sződi Baptista Gyülekezet  
 
Bemutatkozás
   
 

"Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet." (Péld. 3,5-6)

 

Szeretettel köszöntünk a Sződi Baptista Gyülekezet honlapján!   

 

Örülünk, hogy itt vagy! :-)

 

Imaházunk címe: 2134 Sződ, Hunyadi u. 1. 

 

Istentiszteleti alkalmaink:

Vasárnap: 

        9.30 óra imaóra / bibliaóra gyermekek részére 

                                                            (a nyári tanítási szünetben nincs bibliaóra)

      10.30 óra  istentisztelet

     15 óra istentisztelet / július és augusztus hónapban 16 órakor kezdődik  az istentisztelet

Várunk mindenkit nagy szeretettel az alkalmainkra!

  

Gyülekezetünk ma

Gyülekezetünknek ma 25 bemerített tagja van, emellett sok fiatal és gyermek (mintegy további 15 fő) jár szüleivel, családtagjával alkalmainkra.

A baptisták két bibliai szertartást gyakorolnak: a bemerítést és havonta egyszer az úrvacsorát. Csak azok részesülnek bemerítésben, akik bemerítésüket önként kérték, akik a gyülekezet előtt vallást tesznek arról, hogyan élték át az Istennel való találkozást, hogyan váltotta meg őket Jézus a régi bűneikből. Bemerítésben csak az részesülhet, akinek életében láthatóak a megtérés gyümölcsei. Hisszük, hogy ezt az Úr Jézus rendelte így. A bemerítés jelképezi azt, hogy a régi életnek meghaltunk, és új életre támadunk fel. Aki ezt a lépést megtette, attól el lehet várni, hogy törekedjen a szent életre.

Az lehet gyülekezeti tag, aki bemerítkezett és aki kéri felvételét a gyülekezetbe. A felvételről a gyülekezet tagjai szavaznak.

A gyülekezetet lelkipásztor és gyülekezet vezetők, választott elöljárók vezetik, de a döntéseket a gyülekezetben a gyülekezeti tagok közösen hozzák meg. Bárki végezhet lelki szolgálatot, igehirdetést, ha erre a gyülekezettől megbízást kap.

Vasárnaponként, délelőtt és délután részt veszünk az istentiszteleten. A feltétlen szükséges munkán túl vasárnap lehetőleg csak lelkünk erősítésével és Isten dicsőítésével foglalkozunk, mert szükségünk van a testvéri közösségre.

A délelőtti istentiszteletet imaóra előzi meg. Az imaórán, a soron következő imaóra vezető (a gyülekezetünkben több imaóra vezető van) egy adott témában buzdítja a gyülekezetet imára.  Imádságainkat saját szavainkkal mondjuk el. Az imaközösség során aki úgy érzi, bátran hangosan imádkozik, majd valaki más folytatja. Jó hallgatni egymás imáját. Erősíti hitünket, épít.

Az imaóra alatt a gyermekek vasárnapi iskola keretén belül ismerkednek a Biblia csodálatos világával. Közelebb kerülnek a bibliai példaképekhez, hithősökhöz. Tanulnak igeverseket, énekeket, amit a gyülekezet előtt is elmondanak közösen. A gyermekek különböző történetek feldolgozása során tanulságokat vonnak le, melyeket a mindennapi életben gyakorlati módon is alkalmazhatnak.

Hisszük és tapasztaljuk, hogy Istennel való élő kapcsolatban életünk megújul, reménységgel telik meg. Mi az ő gyermekei vagyunk, egymásnak pedig testvérei, ezért családiasak az alkalmaink.

Szeretettel szolgálunk a környezetünkben élők felé. Elsősorban mindenkit arra biztatunk, hogy keresse Istent!

A baptistáknál nincs egyházi adó, az adakozás mértéke a tized, de mindenki szabadon adakozhat, jó lelkiismerete szerint. Az adakozás a szeretet és szív dolga. Ha a lélek megérti, hogy Isten országa ügyének az előmozdításához áldozat is kell, akkor a hívő ember örömmel hozza adományát.

Hisszük, hogy Jézus Krisztus ismét eljön erre a világra, mindenki által láthatóan, teljes hatalommal és dicsőségben. Akkor bekövetkezik a halottak feltámadása, azután pedig mindenki megítélése és elkülönítése örök boldogságra vagy örök gyötrelemre.

 

Gyülekezetünk múltja

„Őrizkedj azért, és vigyázz nagyon magadra, hogy meg ne feledkezz azokról, amiket saját szemeddel láttál, és ki ne vesszenek emlékezetedből, amíg csak élsz! Ismertesd meg azokat fiaiddal és unokáiddal is;” 5Mózes 4,9

A faluban az első baptista Dinka Ferenc volt.

Dinka Ferenc a sződi uraságnál dolgozott, mint zsellér. Egy munkatársa beszélt neki Jézus Krisztusról és adott neki egy Bibliát, amit Dinka Ferenc szorgalmasan olvasott. Isten Szent Lelke megérintette őt és elfogadta a Megváltót. Bizonyságot tett nővérének és sógorának is. Beszélt a Megváltóról másoknak is, szorgalmasan munkálkodott.

1933-ban volt az első bemerítés a faluban, ettől számítjuk a gyülekezet indulását a faluban, melynek szolgálatát Lőrik István lelkipásztor végezte. Heten merítkeztek be egy helyi kis tóban.

Az első istentiszteletekre házaknál gyűltek össze. A környezetük nem jó szemmel nézte a Gyülekezet indulását. Gúnyolták, üldözték őket.  Voltak, akik megpróbálták megzavarni az istentiszteleteket, csörömpöléssel, kiabálással. A csendőrök is figyelték őket.  De az Úr megerősítette az ő gyermekeit a próbákban.

Lassan szaporodott a közösség létszáma. Ebben az időben voltak olyanok, akik gyalog jártak át Gödről Sződre istentiszteletre.

Egyre szűkebbnek bizonyultak a magánházak az istentisztelet megtartására.1942-ben elérkezett az idő imaház építésre.

Az imaház felavatására 1944. május 29-én került sor. Az alkalmon Lőrik István, Herjeczki András és Marosi Béla testvérek szolgáltak. A felsőpetényi fúvósokkal dicsőítették a mindenható Istent.

1948 fájó fordulatot hozott a Gyülekezet életében. A Gyülekezet nagy része a csehszlovák - magyar lakosságcsere-egyezmény keretében kitelepült Csehszlovákiába. Csak néhányan maradtak, de később a Gyülekezet újra elkezdett lassan gyarapodni.

Az 1970-es évek elején az imaház felújítása során kialakításra került bemerítő medence, így a 1975-től már az imaházban merítkezhetnek be, akik elfogadják Jézus Krisztust megváltójuknak.

 

A Gyülekezet nagy örömére az Úr sok gyermekkel ajándékozta meg a Gyülekezet családjait és egyre több gyermek került abba a korba, hogy a vasárnapi iskola keretein belül megismerkedjen a keresztény hit alapvető tanításaival, bibliai történetekkel. Így szűkössé vált az imaház kisterme, ahol korábban a foglalkozások történtek. Ezért a Gyülekezet 2018. évben megvásárolta – az őrbottyáni testvérek segítségével – az imaház mellett lévő kis házat, melynek felújítását követően, 2019. őszétől már ott tartják a tanítók a vasárnapi iskolát.     

Gyülekezetünk korábbi lelkipásztorai:
1943-tól - 1955-ig Herjeczki András 
1955-től - 1987-ig Németh Sándor
1988-tól - 1992-ig Révész Lajos 
1993-tól - 1999-ig  Papp János 
2003-tól - 2017-ig Kotán Béla 

 

 
 
1980-as - 1990-es években Megyeri Lajos 

 

Gyülekezetünk története képekben (imaházunk falán lévő tablók):

 

 

 

 

 

 
     
 
Sződi Baptista Gyülekezet| Kezdőoldal | Kedvencek közé powered by