| E-mail
Sződi Baptista Gyülekezet Sződi Baptista Gyülekezet  
 
ÖRÖMHÍR
   
 

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3:16)

Jézus Krisztus a Megváltó, Ő az egyetlen megoldás a bűneinkre, az egyetlen út Istenhez. Egyedül általa tapasztalhatjuk meg Isten megbocsátását és szeretetét.

Isten az egész világ Teremtője, mindenható és örökkévaló Ura. Számunkra felfoghatatlanul tökéletes és szerető Isten.
Ő mindennél értékesebb és hatalmasabb; a világmindenség minden ereje, tudása, értéke semmi hozzá képest. Méltó rá, hogy imádjuk, és a legfontosabbnak tartsuk. (Ézsaiás 40:15-28)

Minden jó dolog Istentől származik. Ő adta nekünk az életet, az Ő jósága tartja fenn az életünket és az egész világot, neki lehetünk hálásak mindezért. (Zsoltárok 145:8-9)

Isten a saját dicsőségére teremtett minket. Az életünkben neki kellene a középpontban lennie, hogy őt szeressük mindennél jobban, és teljesen tőle függjünk. Az ember azonban fellázadt, és hálátlanul elfordult Istentől; nem tiszteli, nem szereti, és nem tartja fontosnak Őt, tőle függetlenül a saját akaratát követi. A Biblia ezt a lázadást nevezi bűnnek. Ez minden ember életében megnyilvánul valahogyan, ebből fakad az emberek önzése, rosszindulata, gonoszsága.

A bűnei miatt minden ember el van választva Istentől, ezért önmagától senki nem tudja megközelíteni Istent, és senki nem tud a saját érdemeivel elfogadhatóvá válni a számára.

„a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől” (Ézsaiás 59:2)

A bűnössége miatt minden ember jogosan Isten ítéletét érdemli, ami a kárhozat, örök szenvedés, és Istentől, mint minden jónak a forrásától való teljes elválasztottság. (2 Thesszalonika 1:7-9)

Isten azonban ingyen megigazítja az ő kegyelméből azokat, akik hisznek Jézus Krisztus vére által. Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul. Mert ő igaz, és igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. (Róma 3:24-26)

„Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemették, és feltámadt a harmadik napon az írások szerint" (1Korinthus 15:3-6)

"Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mivel ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban is mindnyájan életre kelnek." (1Korinthus 15,20-22)

Vagyis Ádámtól mindannyian bűnt és tökéletlenséget örököltünk, ezért meg kell halnunk. Jézus azonban váltságul adta a tökéletes emberi életét, és ezzel lehetővé tette, hogy az emberek feltámadjanak, és így kiszabaduljanak a bűn és a halál rabszolgaságából, elnyerjék az örök életet.

A fentieket nem elég csak ismerni, személyesen el kell fogadnunk Jézus Krisztust Megváltónknak és Urunknak. Akkor ismerhetjük, tapasztalhatjuk meg Isten szeretetét és életünkre vonatkozó tervét.


 

Dr. Steiner József baptista lelkész tanítása arról mit mond a Biblia a bűnről és a megváltásról:

 

youtu.be/w-WemZ8qB7E

youtu.be/3VOqL1c1Los
 

 
     
 
Sződi Baptista Gyülekezet| Kezdőoldal | Kedvencek közé powered by