| E-mail
Sződi Baptista Gyülekezet Sződi Baptista Gyülekezet  
 
2022
2021
2020
2020
   
 

 Túrmezei Erzsébet: Újévi kérés

Láttam, Uram! Egyik béna volt, a másik aszott, sárga…
vagy nem volt lába…
De a Te fényed hullt a betegágyra!
Hitükkel elrejtőztek Nálad,
és úgy hordozták mázsás terhüket,
a Te erőddel, mint a szalmaszálat.

És láttam szalmaszál alatt roskadókat.
Mert mázsás teher
könnyű, mint a kis szalmaszál, Veled.
De nélküled
a szalmaszál is mázsás súly lehet.

Új évbe indulok,
és nem tudom, mi vár rám.
Csak azt tudom: velem vagy, nem hagysz árván.
Csak azt tudom: utam már kijelölted. Mint bízó gyermek, járhatok előtted.
Te mérsz ki bút, örömöt, munkát, terhet,
s irgalmad mindegyikbe áldást rejtett.

Csak egyet adj: hogy céliránt haladjak,
hogy szalmaszálak alatt ne roskadjak!
És ha szereteted mázsás teherrel
tenné próbára ezt a gyenge vállat –
segíts úgy vinni mázsás terhemet
a Te erőddel – mint a szalmaszálat!


2020. december 31. 


2020. december 24.


 


Kedves Testvérek! Kedves Érdeklődök!

A járványhelyzetre tekintettel imaházunkban bizonytalan ideig szünetelnek az alkalmak (imaóra, istentisztelet, bibliakör).

Gyülekezetünk az őrbottányi körzethez tartozik. Az Őrbottyáni Baptista Gyülekezet online istentiszteleteibe vasárnaponként 10 órától, bibliaóráiba pedig szerdánként 18 órától kapcsolódhatunk be. Az alkalmak a gyülekezet Facebook oldalán (https://www.facebook.com/orbottyanibaptista/)  tekinthetőek meg.


"A jelenlegi, egyre bizonytalanabb gazdasági és egészségügyi környezetben is meg kell élnünk hitünket. Ebben pedig nekünk, családfőknek különösen erőteljes szerep jut. Szilárdan kell állnunk a helyünkön, mint a reánk bízott család papjai! Ne hagyjuk ki, tartsuk meg rendszeresen a családi áhítatokat, közös imádságokat! Erősítsen meg minket is az ige figyelmeztetése:

2Pét 3,17-18: Ti tehát szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévelygései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban!

Az Úr áldjon és őrizzen meg mindnyájunkat!"

Blaskó Péter testvér, gyülekezetünk vezetőségi tagja 

 


 

Isten igéjével építi országát 2020. október

A hónap igéje

„Mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben.” (1Kor 4,20)

A hónap gondolata

Nagy kísértés lehet, hogy Isten országát inkább elmagyarázd és beszélj róla, mint hogy megmutasd. Jusztinusz mártírt, a 2. században élt keresztény tanítót, filozófust egyszer megkérdezte kollégája, hogy mit jelent kereszténynek lenni. Azt várta a gondolkodótól, hogy egy kerek és mindenre kiterjedő magyarázatot, tanítást fog hallani a keresztény hitről. Ehelyett Jusztinusz ezt válaszolta neki: „Gyere, nézd meg, hogyan élek, akkor talán megtudod!” Amikor Jézus példázatában az idegenbe készülő ember szolgáira bízta a talentumait, akkor nem azt várta tőle, hogy a talentumokról majd minél nagyszerűbb előadásokat tartsanak, hanem azt, hogy megsokszorozzák. Mert nem a beszéded fogja bizonyítani Isten országának benned levő valóságát, igazságát mások számára, hanem életed egésze.

Ez az erő nem más, mint a feltámadt Jézus Krisztus élete, a benne való élet, a tőle való élet. Jézus Krisztus megváltása azért adatott, hogy ne csupán magadban teremts és találj harmóniát, hanem hogy erre a belső harmóniára alapozva megépítsd a kinti világban is: családodban, munkádban, a baráti körödben, a településeden. Mert a szentek elsősorban nem a szájukkal, hanem erős kézzel építik Isten országát, ahogy Pál apostol a levelében írta a korinthusiaknak.

A Bibliát jó dolog tanítani szavakban. De még fontosabb dolog élni a Biblia szelleme szerint. Az olyan erő, amely alkalmassá tesz arra, hogy Isten szerinti változást hozva foglalkozz a világ kérdéseivel, gondjaival, problémáival. Erre adatott a Biblia neked, mindenkinek.

A hónap gyakorlata

Amikor a Bibliádat olvasod, ne csupán a gondolataidba engedd be a gondolatait, hanem a lelkeddel idd, mint Isten erejét!

A hónap imája

Uram, engedd úgy olvasnom Bibliád, hogy annak erejével terveid valósíthassam meg! Ámen.

forrás: https://www.baptist.hu/2020/isten-igejevel-epiti-orszagat-2020-oktober/

 


 

 Kedves Testvérek! Kedves Érdeklődök!

Tájékoztatunk Benneteket, hogy 2020. október 25-én imaházunkban

kivételesen nem 15 órakor, hanem 16 órakor kezdődik az istentisztelet.

2020. október 24.

 


 

Kedves Testvérek! Kedves Érdeklődök!

Változások alkalmainkban!!! 

 

2020. október 25-étől átmenetileg imaházunkban vasárnaponként csak délután 15 órától lesz istentisztelet. Utána a gyermekeknek vasárnapi iskola (bibliaóra) lesz. 

Délelőtt 10 órától az Őrbottyáni Baptista Gyülekezet online istentiszteleti közvetítésén (https://www.facebook.com/orbottyanibaptista) vehetünk részt otthonainkban.

 

2020. október 19.


"Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra." 1Thessz 5,16-18 

 

Hálaadó oltár 2020. október 11.


 

2020. október 1.


Kedves Testvérek! Kedves Érdeklődök

2020. szeptember 27-én vasárnap, imaházunkban nem lesz délután istentisztelet. Ezen a délutánon a Kartali Baptista Gyülekezet hálaadó napján veszünk részt.

"Adjatok hálát az Úrnak, mert jó" (Zsolt 136,1)

Kép forrása: https://www.baptist.hu/2018/halaadonapot-tartunk-de-miert/

Délelőtt - amennyiben az időjárás engedi - szabadtéri istentisztelet lesz. Az öltözet megválasztásakor vegyétek ezt figyelembe!

Áldott hetet kívánunk mindenkinek!

2020. szeptember 21.


Kedves Testvérek! Kedves Érdeklődök

A mai napon (2020. szeptember 20.) nem lesz délutáni istentisztelet imaházunkban. Délelőtt szabadtéri istentisztelet lesz. Az öltözet megválasztásakor vegyétek ezt figyelembe!

2020. szeptember 20.

Kedves Testvérek! Kedves Érdeklődök

A vasárnapi imaórák és istentiszteletek az imaház udvarán, a gyermekeknek a vasárnapi iskola pedig a "kis ház" udvarában kerülnek megtartásra amíg az időjárás engedi. 

A ruházat kiválasztásakor legyetek erre figyelemmel! Egymás megóvása érdekében a szájmaszkot továbbra is viseljük és a kellő távolságot is tartsuk be!

Reménységünk szerint hosszú szép őszi időszak elé nézünk és egy jó ideig kint fogjuk tudni tartani az alkalmakat.
 
    
 
2020. szeptember 17.

 

Kedves Testvérek! Kedves Érdeklődök! 

Ne felejtsétek el, hogy az ősz beálltával (szeptember 6-ától) vasárnap délutánonként újra 15 órakor kezdődnek az istentiszteletek!

 

Istentiszteleti rendünk:

    Vasárnap: 

        9.30 óra imaóra / bibliaóra gyermekek részére 

         10.30 óra  istentisztelet

      15 óra istentisztelet  

Várunk mindenkit szeretettel alkalmainkon!

Alkalmainkon a szájmaszk használata kötelező!

 

 

2020. szeptember 3.


 

Kedves Testvérek! Kedves Érdeklődök! 

2020. augusztus 16-án vasárnap imaházunkban nem lesz

istentisztelet. 

Ezen a napon a Tahi Táborban, a Tahi konferencián leszünk.

 

Tahi konferencia közvetítés információk

"Kedves testvéreink!

A Tahi konferencia 2020 online közvetítése egyházunk youtube csatornáján lesz elérhető augusztus 16-án, vasárnap 15 órától. Bátorítjuk a testvéreket arra, hogy minél többen kapcsolódjanak be az online közvetítésbe.

Egyházunk youtube csatornája az alábbi linken elérhető:

A közvetítés közvetlen linkjét egyházunk Facebook-oldalán, illetve honlapján osztjuk meg a testvérekkel augusztus 16-án, vasárnap 14.50-kor."

forrás: https://www.baptist.hu/2020/tahi-konferencia-kozvetites-informaciok/

2020. augusztus 4.

 

Tahi konferencia beharangozó

„Nem áll szilárdan a bűnösen élő ember, de az igazak gyökere mozdíthatatlan.” (Péld 12,3)

Ez az ige, a benne levő üzenet lesz az idei mottója a tahi konferenciának, melyet – jelenlegi terveink szerint – 2020. augusztus 16-án Tahi Táborban tartunk 10 órai kezdettel. Személyes, közösségi és nemzeti küzdelmekre (nehéz életsorsok, járvány, Trianon) tekinthetünk vissza, és a Szentlélek Isten segítségével együtt élhetjük át Urunk bátorítását. Bizonyságtételek, szolgálócsoportok, lelki üzenetek és testvéri közösségápolás vár bennünket Tahi Táborban. Gyermekfoglalkozás nem lesz, de az óvodáskorúaknak gyermekmegőrző helyet biztosítunk, az ebédszünetben pedig a Bibliai Családi Park játékai a gyermekek rendelkezésére állnak majd.

A járvány időszakában meglazult kapcsolatok megerősítéséért most csak délelőtt lesz istentisztelet. Ebédidő után a közösségápolásra tesszük a hangsúlyt, emellett fakultatív programokkal is készülünk. Lesznek vetített képes előadások, fúvós örömzene, kerekasztal-beszélgetés és sok más lehetőség. Terveink szerint közöttünk lesznek a szilágysámsoni fúvósok is. Helyben felszolgált ebéd rendelésére most, a speciális óvintézkedések miatt nincs lehetőség. Mindenkit arra kérünk, hogy önellátó módon készüljön a napra. 

Részletes program hamarosan!

A járványügyi készültség idején igyekszünk minden elvárható óvintézkedést megtenni. Kérjük, akik bármilyen fertőző betegséggel küzdenek, otthonról, az interneten kövessék majd az eseményt (igyekszünk jó minőségben közzétenni azt). A tábor bejáratainál, az étkezőnél, a könyvesasztaloknál kirakunk kézfertőtlenítőket, melyeket kérjük, hogy használják a testvérek. A közvetlen testi kontaktussal járó üdvözléseket lehetőség szerint kerüljük. Mivel szabadtéren leszünk, a szájat eltakaró maszk viselése nem kötelező. A sajátos helyzetre való tekintettel a programváltozás lehetőségét az előkészület során végig fenntartjuk.

Szeretettel várjuk a testvéreket Tahi Táborba ismét! Jöjjünk, találkozzunk tehát augusztus 16-án délelőtt 10 órakor a táborban az elmúlt hónapok nehéz időszakai után. Erősítsük meg a gyökereinket, építsük közösségünket, éljük át a bennünket megtartó Úrral való személyes találkozást ezen a napon! 

Papp János egyházelnök

forrás: https://www.facebook.com/events/562652837748802

2020. augusztus 3.

 

 


Kedves Testvérek! Kedves Érdeklődök! 

A nyári időszakban (2020. július 12-étől 2020. augusztus 31-éig) a vasárnap délutáni alkalmaink - a korábbi évekhez hasonlóan - 15 óra helyett 16 órakor kezdődnek.

A délelőtti alkalmaink változatlanul fél 10-kor kezdődnek.

Mindenkit szeretettel várunk alkalmainkon!

2020. július 7.


Kedves Testvérek! Kedves Érdeklődök! 

Imaházunkban vasárnaponként ismét van imaóra és istentisztelet

a megszokott időben,

délelőtt fél 10-től és délután 15 órától.

Mindenkit szeretettel várunk!

 


Kedves Testvérek! Kedves Érdeklődök! 

Örömmel tájékoztatunk Benneteket, hogy imaházunkban két és fél hónap után 

vasárnap ismét lesz istentisztelet a megszokott időben,

délelőtt fél 10-től és délután 15 órától.

Mindenkit szeretettel várunk!

 

Ha valaki bármilyen okból nem tud az istentiszteleteken résztvenni, vagy egyszerűen csak még túl korainak tartja, hogy közösségbe menjen, az Őrbottyáni Baptista Gyülekezet továbbra is közvetíti online az istentiszteleteket vasárnaponként 10 órától, illetve a bibliaórát szerdánként 18 órától. Az alkalmak a gyülekezet Facebook oldalán (https://www.facebook.com/orbottyanibaptista/)  tekinthetőek meg.

2020. május 27.


 

Kedves Testvérek! Kedves Érdeklődök!

Lentebb olvashatjátok a Baptista Egyház állásfoglalását a vírusveszélyt követő nyilvános istentiszteletek újraindításáról.

E héten vasárnap gyülekezetünkben még nem lesz istentisztelet, de reménykedünk és bizakodunk abban, hogy Pünkösdkor már találkozhatunk nyilvános istententiszteleten imaházunkban.

Testvér gyülkezetünk, az Őrbottyáni Baptista Gyülekezet továbbra is közvetíti online az istentiszteleteket vasárnaponként 10 órától, illetve a bibliaórát szerdánként 18 órától. Az alkalmak a gyülekezet Facebook oldalán (https://www.facebook.com/orbottyanibaptista/)  tekinthetőek meg.

2020. május 22.


 

 

A BAPTISTA EGYHÁZ ÁLLÁSFOGLALÁSA A VÍRUSVESZÉLYT KÖVETŐ NYILVÁNOS ISTENTISZTELETEK ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL


Kedves Testvéreink! Szeretettel köszöntünk benneteket az Úr Jézus nevében. Mindenható Urunk kegyelmét és segítségét látjuk abban, hogy országunkban a veszélyhelyzet csökken, és az elmúlt hetekben csak szórványosan hallhattunk koronavírusos baptista testvérről. Mind ezek alapján, valamint a Magyar Kormány legutóbbi intézkedéseihez igazodva, lehetővé vált a nyilvános gyülekezeti istentiszteletek újrakezdése.

Az egyház Elnöksége, Operatív Tanácsa, az Országos Tanács képviselői egyetértünk abban, hogy a nyilvános istentiszteletek legoptimálisabb újrakezdési időpontja a Pünkösd.

Ez a Gyülekezet születésnapja, a Szentlélek kitöltetésének és győzelmének a napja, melyre most, egy új kezdetkor ismét együtt is emlékezhetünk. Ezt az „újrakezdési" időpontot javasoljuk a gyülekezeteknek, de a testvérek dönthetnek ennél hamarabbi, vagy ezt követő időpontról is.

Kérjük a lelkipásztorokat és gyülekezeti vezetőket, hogy körültekintően döntsenek. Vegyék figyelembe az alább látható "Útmutató a nyilvános gyülekezeti istentiszteletek újrakezdésének feltételeiről" című ajánlásunkat, melyben aláhúzottan szerepelnek a ránk kötelezően vonatkozó aktuális szabályok.

Kérjük a gyülekezeti vezetőket, hogy körültekintően informálják a gyülekezetek tagjait a nyilvános istentisztelet során gyakorolni kívánt rendről, és jelöljék ki az ennek betartásáért felelős személyt. Eközben kövessük nyomon a vírushelyzet alakulását, és ahhoz igazítsuk gyakorlatunkat.

Útmutató a nyilvános gyülekezeti istentiszteletek újrakezdésének feltételeiről:

1. Javasoljuk a szabadtéri istentiszteletek megtartását a gyülekezetek rendelkezésére álló területen, ott és amikor ez lehetséges.

2. Történjen rendszeres, gyakori fertőtlenítés az imaházban, és a kiszolgáló helyiségekben,

3. Legyenek kézfertőtlenítők minden bejáratnál,

4. Lehetőség szerint folyamatosan szellőztessünk!

5. Érkezéskor és istentisztelet után közvetlen fizikai kontaktus nélkül történjenek a köszönések,

6. A 1,5 m-es távolság betartása kötelező (kivéve az egy háztartásban élők között),

7. Lehetőleg ne legyenek túl hosszúak az istentiszteletek és legyen limitált éneklés (az éneklés közbeni kivédhetetlen fertőzésveszély miatt),

8. Úrvacsora csak kispoharas rendszerrel és még körültekintőbb fizikai előkészítéssel történjen,

9. Amennyiben bemerítési alkalmat szervezünk, még fokozottabban figyeljünk a testi egészségre, és a vízbe tegyünk fertőtlenítőszert. Ennek mennyiségére nagyon figyeljünk oda.

10. Az istentiszteletek közvetítését működtessük továbbra is, azok számára, akik még nem ~ tudnak eljönni, illetve missziós céllal. A közvetítések során elsősorban a szolgálattevőt mutassuk!

11. A betegek, illetve krónikus betegek ne jöjjenek a közösségi alkalmakra, így természetesen nem vehetnek részt a szolgálatban sem.

12. A 65 éven felüliek csak saját felelősségre jöjjenek az istentiszteletekre. Biztassuk őket az online közvetítések követésére.

13. Gyermekek számára az óvodákra vonatkozó jogszabályokat vegyük figyelembe. Eszerint jelenleg egy kiscsoportban maximum 5 fő lehet jelen.

Ne ítélkezzünk egymás felett. Vannak óvatosabb, körültekintőbb módon élő testvérek, és vannak bátrabbak, szabadabban gondolkodók.

„Van, aki az egyik napot különbnek tartja a másik napnál. a másik pedig egyformának fari minden napot. mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében." (Róm 14.5)

Kedves Testvéreink!

Kívánjuk, hogy az Isten védelme és segítsége mellett élhessétek át most Pünkösdkor és azt követően is a Lélek megújító erejét, a Krisztus jelenlétének áldását! Legyen a Gyülekezet születésnapja egyben egy új kezdés is, melyet nem a változó külső körülmények hoznak el, hanem a bensőnkben és köztünk munkálkodó Szent lsten!

Testvéri szeretettel, az MBE Operatív Tanácsa és Országos Tanácsa nevében:

Magyarországi Baptista Egyház Elnöksége

Budapest, 2020. május 20.

 


Kedves Testvérek! Kedves Érdeklődök!

A héten az alábbi változás lesz az online alkalmakban:

E héten csütörtökön ünnepeljük a Mennybemenetel napját. Ez alakalomból csütörtökön 18 órától lesz online istentisztelet közvetítés az őrbottyáni imaházból. (https://www.facebook.com/orbottyanibaptista/).

A héten a szerdai bibiaóra elmarad.

 

Mennybemenetel napja

Mennybemenetel napja 

Felemelkedés (1775), John Singleton Cophy

 Abban az időben: A tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: „Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!” 

Mt 28,16-20

"Jézus feltámadása után a negyvenedik napon a mennybemenetelre emlékezünk. Krisztus a feltámadása után több alkalommal jelent meg a tanítványoknak és utasította őket különböző dolgokra. Negyven napon át Jézus bátorította és buzdította az apostolokat és a tanítványokat, hogy megerősítse őket hitükben; megmagyarázza nekik az ószövetségi Írásokat, a róla szóló jövendöléseket. Most elérkezett az óra hogy, távozzon közülük.  Ezzel a jelenettel Jézus elbúcsúzott a tanítványaitól.

Jézus nem volt e-világból való, azért kellett vissza mennie. Urunk mennybemenetele arra emlékeztet minket, hogy Ő tejesítette a küldetését és visszatért a mennyországba. Amit a mennyei Atya rá bízott mindent véghez vitt. Minden hívő embernek megváltást szerzett, minden őt követőnek üdvösséget hozott.

Jézus földi életében  tanított a tanítványoknak  önmagáról: „Eljöttem az Atyától, a világba jöttem, de most itt hagyom a világot, és visszatérek az Atyához." Jn 16, 28.  Számunkra Őt követnünk kell az örök élet útján. Jézus nélkül nem juthatunk a mennyországba, mert Jézus azt mondta, hogy "Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet  - Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.” jn 14, 6.  Jézust elkerülve nem ismerjük fel az utat, amely az Atyához vezet.  Jézus mennybemenetele arra emlékeztet bennünket, hogy mi is igyekszünk a mennyországba jutni. Krisztus mennybemenetele után Isten dicsőségébe jutott és a mennyei Atyával egyenlővé vált. Most Ő, mint a mennyei Atya uralkodni fog az mennyben és a földön egyaránt.

Jézus miután teljesítette a küldetését a világban megdicsőült és az Atya jobbján foglal helyet.  Jézus a világba azért jött, hogy vezessen bennünket az Atyához az Atya dicsőségébe. Jézus a földi életében, azt tanított nekünk, hogy nem ehhez a világhoz, hanem a mennyországhoz tartozunk. Ebben a világban ideiglenes vagyunk, ebben a világban csak rövid ideig, zarándokok vagyunk. Ami célunk a mennyország. Ezért, a mi sorsunk nem a világi, hanem mennyországi.

„Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok.” Jn 14, 3  Krisztus több mint kétezer évvel ezelőtt megtestesült és emberként élte az életét. Feltámadása utána fölment a mennybe.  Jézus szavai szerint az Atyánál van, Ő helyet készít mindenki számára. Mi abban hiszünk, hogy eljön a másodszor és minket is felvesz oda, ahol Ő uralkodik. Ott leszünk vele együtt, ahol Ő van.  A mi élet célunk a mennyország, ezért nagy reménnyel mindig várnunk kell az Ő második eljövetelére.

Jézus utoljára jelent meg a tanítványainak és teljes hatalommal parancsot adott nekik: „Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig." Mt. 28, 19-20.

Tehát Krisztus minden hatalmat átadott a tanítványainak, hogy vigyék az evangéliumot minden emberhez.  Krisztus hordozóiként, Krisztus képviselőként, menjenek el az egész világra.

Jézus mennybemenetele előtt azt a legszebb ígéretet adta a tanítványainak, számunkra és minden hívő embernek is, hogy Ő velünk van és lesz minden nap, a világ végéig. Jézus valóban most is velünk van, mert Ő megígérte ezt, ez valóban igaz! Mert Jézus az Isten Fia mondta ezt nekünk. Ha akarjuk,  tapasztalhatjuk, érezhetjük az Ő jelenlétét. Ha igazán keressük minden emberben megtalálhatjuk, felfedezhetjük Őt. Jézus szent nevében manapság is sok csodák történnek. Miért? Azért, mert Jézus Jelen van közöttünk más és más módokon is.  Ezek a csodák, ezek a jelek azt jelzik, hogy, hinnünk kell erősebben és mélyítenünk kell, a mi hitünket az ő isteni jelenlétében.

Mihály Sándor"

Forrás: https://www.szadaibaptista.com/products/mennybemenetel-napja1/ 

2020. május 18.


 

A Magyarországi Baptista Egyház Elnökségének 2020. május 6-ai COVID-19 - útmutatója a gyülekezeteknek:

https://www.baptist.hu/2020/05/covid-19-utmutato-gyulekezeteknek/


 

Kedves Testvérek! Kedves Érdeklődök!

A koronavírus-járványra tekintettel alkalmaink az imaházban (imaóra, istentiszteletek, bibliakör) bizonytalan ideig szünetelnek.

 

Testvér gyülekezetünk, az Őrbottyáni Baptista Gyülekezet online istentiszteleteket közvetít vasárnaponként 10 órától, továbbá bibliaórát szerdánként 18 órától. Az alkalmak a gyülekezet Facebook oldalán (https://www.facebook.com/orbottyanibaptista/)  tekinthetőek meg.

 

„Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.” (Ézs 41,10)

"Mert nem a félelem lelkét adata nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét." (2 Tim 1,7)


 

  

 
 2020. március 7-én 18 órától Bibliaóra lesz Sellyei Imre lelkipásztorunk vezetésével az imaházban. Mindenkit szeretettel várunk! 
 

2020. március 8-án a délutáni istentisztelet elmarad!

 

Az Őrbottyáni Baptista Gyülekezet imaházában veszünk részt 16 órától a bemerítkezési istentiszteleten!


 

 Házasság hete 2020 

testvér gyülekezetünkben, az Őrbottyáni Baptista Gyülekezetben 

 
     
 
Sződi Baptista Gyülekezet| Kezdőoldal | Kedvencek közé powered by